EURALIS PROFILING SYSTEM - EPSUčinek globalnih podnebnih sprememb postaja vse bolj viden. Ekstremna vremenska nihanja, neenakomerna porazdelitev padavin in visoke temperature nam prinašajo nove izzive.

EPS je tehnologija, ki omogoča žlahtniteljem družbe Euralis da razvijejo hibride koruze s posamičnimi poudarjenimi lastnostmi in prilagodbami na specifične zahteve. Sistem je podprt s sofisticiranimi računalniškimi programi, ki omogočajo spremljanje izjemno velikega števila podatkov iz različnih poskusnih lokacij na način, da jih lahko premerjajo medseboj upoštevajoč specifične vremenske razmere vsake posamezne lokacije.

EPS presega klasična merila izbire hibridov primernih za gojenje (mladostni razvoj, prebavljivost, tolerance na posamezne bolezni, višina pridekla…) in ponuja harmoničen celovit vpogled v gospodarsko učinkovitost hibrida vezano na lokacijo pridelave in specifiko rabe končnega pridelka.

Istočasno je pri izbiri hibrida koruze za pridelovanje silaže iz cele rastline potrebno vedeti kaj potrebujejo naše živali za najbolj dobičkonostno proizvodnjo in hkrati upoštevati dobrobit živali. Poznavanje prehrambenih lastnosti vsakega posameznega hibrida in njihov vpliv na živali zagotavlja pravilno odločitev. Nutri profil je raziskava ki je zasnovana tako da v celoti izpolnjuje zahteve in potrebe pridelovalca. Ta raziskava prikazuje način prebave škroba in vlakninskega dela rastline ter njihov vpliv na proizvodne živali.

ROOTS POWERje nov način selekcije, ki omogoča vsako leto preverjanje več tisoč hibridov in koruznih linij tudi v najbolj ekstremnih rastnih razmerah.
Spremljane lastnosti so: premer, dolžina in gmota korenin. Moč in globina koreninskega sistema so osnova za izbiro hibridov pod označbo ROOTS POWER.
V biotehnoloških laboratorijih se izvede celovita analizo fenotipa, genotipa in identifikacije genskih regij, ki vplivajo na trdnost koreninskega sistema.
Ta tehnologija zagotavlja hitro identifikacijo hibridov ROOTS POWER in njihovo komercialno izkoriščanje.
Ključni rezultat tehnologije ROOTS POWER so linije koruze, ki so odporne proti stresnim razmeram zaradi pomanjkanja toplote v začetni fazi vegetacije in visokih temperatur med vegetacijo.

PREDNOSTI ROOTS POWER HIBRIDOV
  • Daljši in bolj razvejan koreninski sistem prodira globlje v talni profil, zagotavlja toleranco na sušo in učinkovitejše črpanje hranil
  • Bolj razvite stranske korenine prodrejo v zbito zgornjo plast zemlje, kar omogoča boljšo stabilnost rastline in boljšo oplodnjo
  • Hibridi ROOTS POWER proizvajajo višje in stabilnejše pridelke in omogočajo varen dobiček za pridelovalca tudi v slabših rastnih razmerah

TROPICAL DENT


Je označba za hibride semenske hiše Euralis, ki so bili križani s starševskimi linijami hibridov iz tropskega območja. Cilj križanja je bil ohraniti kvaliteto evropske genetike in izboljšati tolerantnost na stres, ki ga povzročajo hitre klimatske spremembe. Pri tem je bila uporabljena metoda označevanja genov s pomočjo molekularnih gen markerjev kateri so omogočili hitrejši potek selekcijskega dela. Zaradi zelo velike genetske različitosti dedne osnove starševskih linij je dosežena izjemno visoka stopnja heterozis efekta (doseženo zvišanje ali izboljšanje ciljne lastnosti križanja). Pri “Tropical Dent” hibridih se heterozis efekt izraža kot zelo izboljšana toleranca na stres še zlasti tisti, ki ga rastlinam povzročajo visoke temperature.

Končen efekt “Tropical Dent” selekcije se odraža kot:
  • visoka
  • stabilnost pridelka v slabših pridelovalnih sezonah
  • hitro sproščanje vlage na zelo nizek nivo

NUTRI PROFIL


Za lažjo izbiro najbolj primernega hibrida za pripravo silaže so pri družbi EURALIS SEED razvil pristop, ki razvršča hibride koruze glede na način in dinamiko prebave škrobnega in
vlakninskega dela v rumenu krav.

Načela pristopa
  • Analiza prebave suhe snovi Sacco, poteka na vzorcih odvzetih iz rumna krav.
  • Pri vsakem hibridu merijo količino prebavljene suhe snovi po naslednjem časovnem zaporedju inkubacije v vampu: 2h, 4h, 8h, 24h, 48h in 72h.
  • Hibride razvrščajo v 3 različne skupine po načinu rebavne dinamike: BOOSTER, HARMONY, SECURITY.

Vsak od treh profilov ima specifične značilnosti in vpliv na metabolizem krav in poznavanje le the omogoča pridelovalcem popoln izkoristek potenciala hibrida in pravilno krmljenje krav v izogib pojavu metabolnih bolezni.