ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO) - 330


Za kakovosten in odličen pridelek v vseh pogojihZNAČILNOST

  • Rekorder po pridelku zrnja
  • Zrnje vrhunske kakovosti
  • Tolerantnost na stresne pogoje
  • Sprošča vlago iz zrnja na zelo nizek nivo
  • Prilagojen za pridelavo na vseh rastiščih
  • Odlična stabilnost rastline
  • Toleranten na bolezni iz rodu Helmitosporium, Fusarium monilif., Fusarium gramin., Ustilago

UPORABNOST

  • Za pridelavo zrnja kot suhega
   zrnja in skladiščenje v CO2 silosih

PRIPOROČILO

  • Priporočamo setev v zgodnjih in optimalnih terminih
  • Zaradi odlične tolerance bolezni iz rodu Fusarium priporočamo hibrid ES FARADAY za najbolj občutljivo kategorijo proizvodnih živali kot so prašiči in nesnice

PRIPOROČENO ŠTEVILO RASTLIN OB SPRAVILU


  SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
75 - 80.000
70 - 75.000
MOKRA RASTIŠČA
85 - 90.000
80 - 85.000