ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO)  - 330

Rekorder v genetskem potencialu rodnosti


ZNAČILNOST

  • Rekorder po pridelku zrnja
  • Zrnje vrhunske kakovosti
  • Tolerantnost na stresne pogoje
  • Hitro sprošča vlago iz zrnja na zelo nizek nivo
  • Primeren za pridelavo na vseh rastiščih
  • Odlična stabilnost rastline
  • Toleranten na trohnobo stebla in storža (Fusarium monilif.,
   Fusarium gramin.), rjavo progavost (Helmitosporium turcikum), in bulavo snet

UPORABNOST

  • Za pridelavo zrnja kot suhega zrnja in skladiščenje v CO2
   silosih

PRIPOROČILO

  • Priporočamo setev v zgodnjih in optimalnih terminih

SETVENA NORMA (želeno število rastlin/ha ob spravilu)


  SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
80 - 85.000
70 - 75.000
MOKRA RASTIŠČA
90 - 95.000
83 - 87.000