ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO) - 400

Specialist za siliranje zrnja.

ZNAČILNOST

  • Selekcioniran za setev v gostem sklopu – storž fiksnega tipa
  • Odlično prenaša stresne pogoje pridelave
  • Izjemna toleranca na gospodarsko najbolj nevarne bolezni
  • Nižja in zelo stabilna rastlina, nizko postavljen storž
  • Hitro sproščanje vlage

UPORABNOST

  • Za pridelovanje visoko energijskih silaž iz zrnja in cele
   rastline za pitanje prašičev, govedi ali prirejo mleka
  • Zelo primeren za setev v ozkem ali manj ugodnem
   vrstenju poljščin
  • Primeren tudi za pozna spravila
  • Odličen za pridelovanje koruze na vetrovnih legah


PRIPOROČENO ŠTEVILO RASTLIN OB SPRAVILU


 SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
80 - 85.000
75 - 80.000
MOKRA RASTIŠČA
85 - 90.000
80 - 85.000