ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO)  -  430

Rekorder po pridelku zrnja in zelene mase! Primeren za bioplin, bike, krave molznice, silos. • BOOSTER

ZNAČILNOST

  • visok in stabilen pridelek zrnja in silaže
  • najboljša prebavljivost vlakninskega dela zelene mase
  • izjemna toleranca na vse gospodarsko pomembne bolezni storža in cele rastline
  • poudarjena dolga zelenost rastline ob dozorevanju
  • primeren za vse tipe tal

UPORABNOST

  • za intenzivno pridelovanje kakovostne silaže iz cele rastline za pitanje govedi, pridelavo mleka ali potrebe bioplinarn
  • primeren tudi za pozna spravila

ŽELENO ŠTEVILO RASTLIN/HA OB SPRAVILU


 SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
75 - 80.000
70 - 75.000
MOKRA RASTIŠČA
80 - 85.000
75 - 80.000